Is uw software al klaar voor de nieuwe Europese CLP regelgeving?

EU-GHS gaat per 2015 de Wet Milieugevaarlijke Stoffen volledig vervangen. Is uw software al klaar voor de nieuwe Europese CLP regelgeving?

Belangrijk om te weten is dat CLP de nieuwe Europese regelgeving wordt voor de gevaarclassificatie en etikettering van chemische stoffen en mengsels. Per 1 juni 2015 geldt deze Europese CLP regelgeving voor mengsels van chemische stoffen en dus ook voor gewasbeschermingsmiddelen.

Wat gaat er met de nieuwe Europese CLP regelgeving veranderen voor de gewasbeschermers?

  1. Middelen kunnen in een zwaardere klasse terecht komen voor opslag en wellicht ook voor transport. Dit komt doordat de criteria voor de gevaarclassificatie volgens Europese CLP regelgeving soms anders zijn dan in de bestaande classificatie.
  2. Tevens worden de R-zinnen (risicozinnen) vervangen door H-zinnen (hazard statements) en worden de S-zinnen (te nemen maatregelen als er iets fout gaat) vervangen door P-zinnen (precautionary statements);
  3. Tot slot komen er nieuwe gevarensymbolen bij, welke voortkomen uit het wereldwijde GHS.

Gevolgen voor de gebruikers

De drempels voor mate van irritatie, giftigheid en brandbaarheid worden gewijzigd. Hierdoor wijzigt de etikettering en ook de classificatie kan anders worden. Er kunnen tot wel 4 verschillende pictogrammen op een etiket komen te staan. Ook zal de kennis over risico’s en gebruik opnieuw moeten worden aangeleerd.

Gevolgen voor producenten*

Op termijn moet de gehele informatie op een MSDS en de etiketten aangepast worden. Daarnaast zal de classificatie gedeeltelijk opnieuw moeten worden uitgevoerd, omdat de spelregels hiervoor ook zijn veranderd. Er mag niet dubbel geëtiketteerd worden.

* Onder producenten worden ook de bedrijven bedoeld die basisstoffen inkopen en deze mengen of verdunnen.

Wat betekent dit voor de WSB-gewasmodule?

Met de volgende aanpassingen in de Gewasmodule speelt WSB Solutions op de nieuwe Europese CLP regelgeving in:

  • Nieuw rapport voorraad per EU-GHS classificering;
  • Koppeling Fytostat voor toepassing H- en P-zinnen;
  • H-zinnen worden aangevuld met EUH-zinnen;
  • Extra tabblad ‘Veiligheid’ bij elk Fytoartikel. Deze wordt automatisch bijgewerkt bij fyto-import en kan gebruikt worden bij de etikettering.
  • Nieuwe classificering ‘Brandgevaarlijk’ en ‘Milieugevaarlijk’

WSB Solutions is expert op het gebied van bedrijfsautomatisering bij gewasbeschermers! Wilt u meer weten over de nieuwe Europese CLP regelgeving of wilt u vrijblijvend kennis maken?

Neem dan contact op met Ingeborg Heystek

“WSB voelt goed aan dat het hier om meer gaat dan de implementatie van een nieuw systeem alleen” – Helmink Hoontechniek