ERP-software voor toeleveranciers van gewasbeschermingsmiddelen

PG Kusters logo - referentie WSB Solutions

“Door het gebruik van  Microsoft Dynamics NAV en de branchespecifieke functionaliteit werken we nu efficiënter.”

GMN logo - referentie

“WSB is met de ERP-bedrijfssoftware niet alleen actief in onze branche, ze bieden ook telefonie, hardware enzovoorts. Dat is handig.”

Mol Agrocom logo - referentie

“Wij willen onze voorraden en inkopen beheersbaar maken en houden, zonder dat er onnodige fouten worden gemaakt.”

Agrea logo - referentie

“Je bent gewend dingen op een bepaalde wijze te doen. Als er dan iemand van buiten naar je bedrijf kijkt, word je met je neus op de feiten gedrukt: het kan ook anders en veel beter”

gbm icon bedrijfsinformatie
Toegang tot ál uw bedrijfsinformatie
gbm icon bedrijfsinformatie
Het hele seizoen inzicht in uw resultaten
gbm icon bedrijfsinformatie
Voorkom boetes door altijd te voldoen aan wet- en regelgeving
gbm icon bedrijfsinformatie
Minder fouten met Fytostat en Minas

Unieke standaard bedrijfssoftware GBM-branche

 

Speciaal voor toeleveranciers van gewasbeschermingsmiddelen hebben we een complete standaard software-oplossing gemaakt met Microsoft Dynamics NAV. Software dat u helpt uw ondernemings-doelstellingen te halen.

  • Geeft realtime inzicht in uw voorraad
  • Waar welke producten opgeslagen (mogen) worden inclusief gevaarlijke stoffen (ADR/PGS) registratie
  • Zorgt dat traceerbaarheid van producten van inkoop t/m levering goed is geborgd
  • Brengt uw Fytostat registratie en uw Minas-rapportage op orde
  • Legt van al uw klanten de spuitlicenties vast

 

Brengplicht Veiligheidsbladen: voldoet u aan de wet- en regelgeving?

De controles door de veiligheidsregio’s nemen meer en meer toe. Zorg dat u uw registratie op orde heeft. U bent nu ook verplicht, bij wijzigingen de veiligheidsbladen tot een jaar na aanschaf aan uw klanten te bezorgen.

115.000 bedrijven ging u voor

Microsoft Dynamics NAV is een pakket dat bedrijfsbreed ingezet wordt, van financiën en verkoop tot voorraadbeheer en logistiek. Het wordt dan ook niet voor niets wereldwijd door meer dan 115.000 organisaties gebruikt.

Meer dan GBM

Handelt u niet alleen in gewasbeschermingsmiddelen, maar ook in mest, uien, zaaizaden, pootgoed en/of graan? Of heeft u er een winkel bij? Geen probleem! U volledige processen kunnen in onze software-oplossing, zodat u zich bezig kunt houden met uw klanten.

Pootgoed en zaaizaden
Voor pootgoed en zaaizaden bijvoorbeeld kunt u met de standaard “Verladingen” functionaliteit uw verkoop- en inkoopcontracten vastleggen, bulk/partij of lot registraties doen, telernummers traceren en uw posities bewaken met goede rapportage.

Mest
Met de mestmodule kunt u de transporten van mest van de veeteler naar de akkerbouwer verwerken. Alle betrokken partijen worden hierbij gefactureerd: zowel de veeteler, akkerbouwer als de (optionele) commissionaris. Met één handeling kunnen alle benodigde facturen worden aangemaakt.

Graan
Ook voor de graanhandel zijn er uitgebreide functionaliteiten, zoals put-, pool-, en bewaarorders, koppelingen met een weegbrug en automatische afrekennota’s, kassafunctionaliteit, 1000 punten regeling etc.

Dynamics NAV - app

Ontwikkeling: samen met onze klanten

 

Onze bedrijfssoftware ontwikkelen we in nauwe samenwerking en overleg met onze klanten. Eens per jaar komen we bij elkaar om de ontwikkelingen in de branche te bespreken. Samen bepalen we de wijzigingen die in onze modules voor de GBM-branche doorgevoerd moeten worden. Als klant heeft u dus echt invloed op de doorontwikkeling van de software en wat goed is voor uw bedrijf. Samen houden de we ERP-bedrijfssoftware up-to-date en blijven deze aansluiten bij uw eisen, wensen én de wet- en regelgeving.

 

Benieuwd naar de notulen van de laatste bijeenkomst? Vraag deze dan gratis aan.
Bij uw aanvraag kunt u aangeven of u bij de volgende bijeenkomst van de gebruikersgroep aanwezig wilt zijn.

“Bij elke overname die we nu doen, willen we zo snel mogelijk WSB inschakelen om onze nieuwe locatie toe te voegen aan ons VoIP netwerk” – Secur