Fusie AgroDyn, LLS & Boerenbond Agro over op NAV 2015

Per 1 januari 2016 gaan Agro-Dyn, LLS & Boerenbond Agro de krachten bundelen. Wij zijn zeer verheugd te vermelden dat de fusiebedrijven gaan werken met de branchesoftware van WSB Solutions op basis van MS Dynamics NAV 2015.

De drie bedrijven hebben elk afzonderlijk een regionale marktpositie waarbij hun markten complementair zijn. De snel veranderende markt en de toenemende schaalvergroting heeft ze dan ook doen besluiten om als toonaangevende regionale toeleverancier in Zuidoost-Nederland zich samen te voegen en te profileren als dé kennis en adviespartner voor de akkerbouw, loonwerk, veehouderij en vollegrond.

Het Limburgsch Landbouwsyndicaat is een familiebedrijf opgericht in 1909 en sindsdien gevestigd te Maastricht. Het bedrijf is werkzaam in de akkerbouw, veehouderij, fruitteelt en openbaar groen in Limburg en aangrenzend België en Duitsland. Als toeleverancier staat een gedegen advies aan de basis van onze verkoopactiviteiten in o.a. gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, zaaizaden en pootgoed.

BoerenBond Agro is een moderne en vooruitstrevende totaalleverancier voor de land- en tuinbouw. Maar vooral ook een betrokken partner, die kan bogen op een schat aan kennis en ervaring en geworteld is én blijft in de agro-samenleving.

Agro-Dyn is een belangrijke speler in de agrarische branche. Het bedrijf levert een breed scala aan goederen en diensten voor de akkerbouw, tuinbouw, veehouderij, fruitteelt en het openbaar groen. Speerpunten daarin zijn: zaaigoed, gewasbeschermingsmiddelen (GBM), meststoffen, kalken, aardappelpootgoed, aardappelhandel en advies.

WSB Solutions wenst, als trotse NAV-partner van AgroDyn en LLS, ze veel succes toe bij de fusie!

fusie Agrodyn + LLS

“WSB voelt goed aan dat het hier om meer gaat dan de implementatie van een nieuw systeem alleen” – Helmink Hoontechniek