ICT advies

Inzicht en zekerheid voor de komende 3 tot 5 jaar

Wij kunnen uw ICT-infrastructuur ontwerpen en implementeren. En ook na de implementatie is het IT-beheer bij ons in goede handen. Maar we helpen u graag aan de voorkant verder met ICT advies. Hiervoor hebben wij de ICT-Doorkijk ontwikkeld. De ICT-Doorkijk is uniek en geeft inzicht in uw huidige ICT-omgeving en een analyse hiervan.

Opbouw ICT-Doorkijk

1. ICT-Scan
Inventarisatie (deels geautomatiseerd, deels d.m.v. interviews met medewerkers) van de ICT-infrastructuur en de aanwezige hard- en software binnen uw netwerk.

2. Rapportage
Analyse van de huidige ICT-omgeving.

3. Aanbeveling
Adviesvoorstel op basis van de bevindingen en aanvullende wensen en eisen vanuit uw organisatie.

Met de ICT-Doorkijk krijgt u het beste ICT advies. Het geeft u voortschrijdend inzicht in de ontwikkeling van de gewenste bedrijfsbrede functionaliteiten, processen en procedures. En in de opbouw van uw kosten voor de inrichting en beheer van uw ICT-platform voor de komende 3 tot 5 jaar.

De ICT-Doorkijk geeft uw organisatie inzicht in:

– De ontwikkeling van de gewenste bedrijfsbrede functionaliteiten, processen en procedures.
– Ontwerp voor een toekomst vast ICT-platform.
– Toekomstige investeringsuitgaven voor het ICT-platform
– Toekomstige operationele kosten voor het ICT-platform
– Voor een periode van 3 tot 5 jaar

Uw ICT-platform wordt getoetst op:

– Functionaliteit
– Flexibiliteit
– Schaalbaarheid
– Beschikbaarheid
– Veiligheid
– Kostenefficiency

ICT-DOORKIJK AANVRAGEN

Naam


Bedrijfsnaam


E-mailadres


Telefoonnummer


“WSB voelt goed aan dat het hier om meer gaat dan de implementatie van een nieuw systeem alleen” – Helmink Hoontechniek