Microsoft beëindigt ondersteuning Windows Server 2003

Microsoft zal geen updates, beveiligingspatches en probleemoplossingen meer uitbrengen. Dit maakt Windows Server 2003 een onveilig product aangezien beveiligingslekken vanaf dat moment niet meer gedicht worden. Daarnaast zullen softwareleveranciers geen ondersteuning meer leveren op hun applicaties wanneer deze draaien op Windows Server 2003. Volgens marktcijfers staan er in Nederland nog ongeveer 150.000 Servers die op Windows Server 2003 draaien.

Wilt u weten of dit voor uw bedrijfsprocessen consequenties heeft?

WSB Solutions biedt de mogelijkheid een ICT Doorkijk voor uw organisatie uit te voeren.

Lees meer

Met dit  advies brengen we uw omgeving gedetailleerd in kaart en adviseren we u niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst.

  • De ICT Scan hiermee wordt een geautomatiseerdescan uitgevoerd binnen het netwerk waarbij de aanwezige server systemen in detail worden geïnventariseerd inclusief de aanwezige software.
  • De Rapportage bestaat uit een werkelijke weergave van de huidige serveromgeving en een analyse van de risico’s  hiervan. De bevindingen zullen gewogen worden op een risicogehalte (hoog-middel-laag) . Bij elke bevinding wordt er een aanbeveling voor uw organisatie uitgebracht.
  • De Aanbeveling wordt uitgebracht in een adviesvoorstel wat is gebaseerd op de bevindingen en uw aanvullende wensen.  Er zal een ontwerp worden gemaakt van een nieuw Serverplatform zowel de investeringskosten als operationele kosten zullen in een meerjarige ICT begroting worden uitgewerkt.
  • Bovenstaande uitkomsten zullen bij uw organisatie gepresenteerd worden.

Voorkomen is beter dan genezen en meten = weten.

Vraag ict doorkijk aan

“WSB voelt goed aan dat het hier om meer gaat dan de implementatie van een nieuw systeem alleen” – Helmink Hoontechniek