Referentie Helmink Hoontechniek

Dankzij Microsoft Dynamics NAV kon Helmink Hoontechniek vier oude systemen vervangen door één nieuw pakket. Helmink Hoontechniek is een organisatie die zich bezig houdt met honen, een verspanende techniek waarmee cilindervormige producten inwendig zuiver rond en volledig glad worden gemaakt.

De oprichter hield zich bezig met het demonstreren van hoonapparatuur. Het viel hem echter op dat de verhouding tussen kosten en baten voor organisaties scheef is, relatief hoge aanschafkosten tegen een relatief lage opbrengst. Vandaar dat de onderneming zelf een hoonmachine aanschafte, en ervoor gezorgd werd dat klanten het hoonwerk bij Helmink Hoontechniek onderbrachten.

Een uniek bedrijf, Helmink Hoontechniek is de enige organisatie in Nederland met hoonactiviteiten als core business.

De aanleiding

In 1993 is Helmink gestart met AccountView voor DOS met maatwerk. Naarmate dit pakket verouderde, stapte men in 2002 over op AccountView voor Windows voor de financiële administratie, en gebruikte men Ridder voor de orderverwerking. MS Excel deed dienst voor de offertes en ’Easy Resource’ werd gebruikt voor de planning. In 2008 meldde Helmink Hoontechniek zich met dit vraagstuk bij vaste automatiseringspartner WSB Solutions. Men had het idee om te bekijken hoe de koppeling tussen Ridder en het planningspakket verbeterd kon worden en verder te bestuderen hoe het gehele systeem geoptimaliseerd kon worden. Verder was er behoefte aan betere rapportage en liep de ondersteuning van de gebruikte database ten einde. Optimalisatie bleek niet haalbaar met de huidige pakketten maar werd gevonden in de aanschaf van één nieuw systeem: Microsoft Dynamics NAV.

Kom in contact!

Uw email*


Naam*


Onderwerp


Uw bericht
Helmink Hoontechniek heeft veel vertrouwen in WSB Solutions gebaseerd op de geleverde prestaties en goed advies in de afgelopen jaren. Vanuit WSB Solutions is Microsoft Dynamics NAV geadviseerd, onder meer in verband met de vele mogelijkheden. Na het uitvoeren van een toepasbaarheidsonderzoek is gebleken dat met maatwerk op Microsoft Dynamics NAV de pakketten AccountView, Ridder en Excel vervangen konden worden. Tussen Microsoft Dynamics NAV en het planningspakket is een koppeling tot stand gebracht. Voor Helmink Hoontechniek was er dan ook geen reden om naar andere

Een implementatietraject is een ingewikkeld proces. Michel: “Bij het live gaan van een nieuw systeem moet je niet verwachten dat alle processen voor de volle 100% optimaal verlopen. Neem een half jaar de tijd voor een juiste en prettige werking van Microsoft Dynamics NAV, het is een wenproces.” Michel ziet de implementatie van bedrijfssoftware niet als een gebeurtenis an sich. Het werken in de praktijk moet de laatste puntjes op de “i” zetten.

Michel Helmink

“WSB voelt goed aan dat het hier om meer gaat dan de implementatie van een nieuw systeem alleen.””

Helmink Hoontechniek maakt gebruik van

that's Dynamics NAV
that's ICT
that's Managed Services
that's Telecom
that's Cloud

“Bij elke overname die we nu doen, willen we zo snel mogelijk WSB inschakelen om onze nieuwe locatie toe te voegen aan ons VoIP netwerk” – Secur