Man met tablet in magazijn software

Business Central Tailor Made

Business Central is het ERP-systeem van Microsoft, speciaal ontwikkeld voor kleine en middelgrote bedrijven. Zoveel mogelijk gestandaardiseerd. Maar dat past niet ieder bedrijf. Wilt u een volledig op uw wensen afgestemde inrichting? Laat ons u helpen.

Alleen zo komen we samen tot een optimale inrichting van het systeem. Wellicht met maatwerk, maar zonder het wiel opnieuw uit te vinden. Zo weten we uit ervaring welke aanvullende apps van toegevoegde waarde zijn voor uw situatie. Dat kunnen onze eigen Apportunix apps zijn, maar ook apps van onze partners.

Volledig volgens de behoeften van uw bedrijf

Sommige processen binnen uw bedrijf vereisen wellicht geavanceerde functionaliteit. Dan is onze Tailor Made de oplossing. We passen Business Central helemaal aan aan uw wensen en behoeften. Hierbij volgen we niet blind uw eisen, maar maken we samen met u een analyse om te kijken of processen anders / nog beter kunnen.

Al bijna 40 jaar helpen we bedrijven met hun automatisering. We hebben al tal van ERP-implementaties gedaan. Onze op maat gemaakte systemen zijn gebaseerd op een nauwe samenwerking tussen de klant en onze consultants. Een bedrijfsanalyse waarbij we uw interne processen in kaart brengen, wordt de basis waarop we vervolgens starten bij het aanpassen van uw ERP-systeem.

Wat is Business Central

Agile aanpak: bouwen vanuit de basis, en onderweg waar nodig bijsturen

Uw software wordt geïmplementeerd volgens de “agile” aanpak. Dit kenmerkt zich in een focus op de “must haves” van een project. Door eerst op de essentiële zaken te focussen kan een zo kort mogelijke doorlooptijd worden gerealiseerd.

Er wordt al in de beginfase een testomgeving van Business Central beschikbaar gesteld waarmee uw medewerkers zo snel mogelijk ervaring opdoen met het nieuwe systeem en de nieuwe manier van werken. In sprints van twee weken wordt de noodzakelijke functionaliteit stap voor stap ingericht (en indien nodig ontwikkeld) en toegevoegd aan de testomgeving waarna u deze functionaliteit direct kan uitproberen en testen.

Hierdoor is het voor de betrokken gebruikers heel concreet hoe het systeem eruit komt te zien en in de praktijk werkt. Dit maakt het makkelijker om mee te denken over de wensen en eisen van de zaken die niet de absolute prioriteit hadden. Dit levert een beter beheersbaar project op, wat uiteindelijk beter zal aansluiten op de wensen en eisen van de gebruikers, ten opzichte van het traditionele waterval model.

 
 
 
 
 
Waterfall - software ontwikkeling
De traditionele waterval methode: pas bij oplevering een bruikbaar systeem

DevOps - Agile
Agile: uw systeem al snel bruikbaar en wordt steeds beter

 

Afgestemd op uw wensen

Dit pakket is perfect voor wie een optimale inrichting van het ERP-systeem en zijn processen wilt. U gaat samen met onze ervaren consultants uw processen analyseren en krijgt een volledig op uw wensen afgestemde inrichting. Uiteraard profiteert u daarbij ook van een ERP-systeem dat naadloos integreert met Microsoft 365.

MEER INFO & BESTELLEN >>

Business Central rapportage analyse

Projectfases: First things first

Vanaf het begin van het hele project draait het om samenwerking. Zowel u als wij hebben baat bij een succesvol project. Daarom werken we agile, wat betekent dat we onderweg continu kunnen bijsturen. Als we merken dat er obstakels ontstaan die moeilijk te voorspellen waren, kijken we samen hoe we die hobbels moeten nemen en / of we opnieuw prioriteiten moeten stellen. Op deze manier kunnen we altijd op het juiste moment de juiste beslissing nemen.

1. ANALYSE

We analyseren uw processen en activiteiten om in kaart te brengen hoe u werkt. Al uw bedrijfsprocessen en integraties lichten we door om inzicht te krijgen op welke gebieden uw werkwijze ondersteund wordt en/of kan worden door Business Central. We kijken ook welke functionaliteit in de standaard versie van Business Central kan worden ingericht en waar extra modules, apps of maatwerk nodig zijn.

2. PROJECTPLAN(NING)

In deze fase stemmen we met u de projectaanpak af en maken we het projectplan en de planning. We splitsen het project op in sprints zodat u op het juiste moment de juiste resources kunt plannen en weet wat er in welke volgorde wordt ontwikkeld.

3. SPRINTS

We stellen een test- en productieomgeving van Business Central beschikbaar. Op volgorde van prioriteit bepalen we samen hoe de functionaliteit ingezet moet worden, wordt er indien nodig extra functionaliteit ontwikkeld en vindt de inrichting en instructie plaats. Dit doen we in sprints van 2 weken. Aan het eind van iedere sprint wordt tijdens de sprint gerealiseerde functionaliteit opgeleverd voor testen. Dit is een gezamenlijk proces, waarbij uw medewerkers nauw samenwerken met de consultants van WSB. Het is dus van belang dat er voldoende tijd binnen uw organisatie wordt gereserveerd om deze input te leveren.

4. OPLEVERING

Keurt u functionaliteit goed, dan kan de nieuwe functionaliteiten direct in gebruik genomen worden. Hierdoor is het al in een vroeg stadium mogelijk om het systeem te gebruiken. Wij doen dus geen big-bang oplevering, maar beginnen met de meest cruciale functionaliteiten en breiden steeds verder uit. First things first.

5. PROJECTAFSLUITING & BEHEER

Na de volledige livegang volgt de projectafsluiting met een afsluitingsrapport. Bij de livegang zal een consultant van WSB aanwezig zijn op locatie voor ‘nazorg’.

Gedurende de implementatie zal in overleg het juiste serviceniveau bepaald worden en wat de best passende invulling is voor beheer. Wij zorgen ervoor dat ons beheerteam in de eindfase van de implementatie is aangehaakt zodat er een zachte overgang naar beheer kan plaatsvinden.

Twijfels u nog of Business Central iets is voor uw organisatie?

Boek hieronder een sessie met Business Central Expert Vincent om samen te kijken en ontdekken of Business Central bij uw organisatie past. Het is gratis en vrijblijvend, dus niets staat u meer in de weg om Vincent alles te vragen wat u wilt weten.