Disaster Recovery - Brand ICT calamiteitenplan

Kan uw bedrijf doordraaien na brand?

Zorg dat uw data veilig is bij noodgevallen. En... kan worden hersteld. >>

Heeft u een ICT-calamiteiten- en/of uitwijkplan klaarliggen voor het geval er zich een calamiteit voordoet, zoals brand, waterschade, server crashes, etc?

U heeft een back-up, zegt u? Dat is in ieder geval iets, maar realiseert u zich ook dat het terugzetten van een back-up niet 1,2,3 gebeurd is? De praktijk wijst uit dat bedrijven bij een calamiteit er vaak een flink lange tijd “uitliggen”. Om weer helemaal operationeel te zijn moet er veel gebeuren:

1. er moet nieuwe hardware besteld worden
2. de nieuwe hardware moet ingericht worden en geplaatst
3. er moet een serverruimte beschikbaar zijn waar de hardware geplaatst kan worden
4. en de gehele ICT-omgeving moet hersteld worden vanuit de back-up (als er al een volledige back-up extern beschikbaar is en deze ook daadwerkelijk werkt)

In geval van bijvoorbeeld brand, is het geen uitzondering als een bedrijf een week of langer stil ligt. Welke gevolgen zou dat hebben voor uw bedrijf?

Klik hier om direct uw eigen Disaster Recovery plan samen te stellen!

>> Reken het voor me uit

Hoge kosten en dataverlies

De totale hersteltijd bij brand, waterschade of een andere calamiteit kan gemakkelijk oplopen tot een week, voordat de ICT systemen weer beschikbaar zijn. Daarnaast dient flink geïnvesteerd te worden in de aanschaf van nieuwe hardware. Als kers op de taart is de kans groot dat er dataverlies is, omdat een back-up van de vorige dag teruggezet wordt.

Heeft u ook een uitwijkomgeving (een continue kopie van uw IT-omgeving, vaak op een externe locatie in bijvoorbeeld een datacenter) ingericht? Heel goed! Maar het grote nadeel hiervan zijn de hoge kosten.

Azure Disaster Recovery

Gelukkig is er een oplossing. Met onze Disaster Recovery dienst bent u verzekerd van een uitwijkomgeving tegen lage kosten en met minimaal dataverlies in vergelijking met traditionele oplossingen.

✔ We stellen een calamiteitenplan en een draaiboek voor u op (deze kan uiteraard ook door ons worden onderhouden) waar precies in staat welke stappen er genomen moeten worden.

✔ Uw on-premise omgeving wordt continu gesynchroniseerd naar Azure. Hiervoor betaalt u een maandbedrag per server en enkel de opslagruimte per server die beschermd moet worden.

✔ Doet er zich een calamiteit voor, dan wordt er overgeschakeld naar een volledige(!) kopie van uw server-omgeving in Microsoft Azure. Pas als er moet worden uitgeweken worden de compute resources doorbelast.

✔ Wilt u extra zekerheid, dan kunnen we twee keer per jaar een volledige uitwijktest doen om te kijken of alles goed werkt.

Uw continuïteit gewaarborgd in 4 stappen

Disaster recovery stappenplan

1. Doorkijk

Tijdens een technische inventarisatie plus een persoonlijk gesprek wordt uw huidige serverinrichting in kaart gebracht en bepaald welke behoefte er is.

2. Advies

Naar aanleiding van de doorkijk krijgt u een advies op maat. Dit advies beschrijft de gewenste uitwijkomgeving en uiteraard nemen we hierin ook een prijsopgave mee.

3. Implementatie

In deze stap wordt een Azure omgeving ingericht waar de huidige on-premise ICT-infrastructuur door middel van Azure Site Recovery (ASR) continu naar toe wordt gekopieerd. Na deze technische implementatie wordt er een calamiteitenplan / draaiboek opgesteld waarin het uitwijkscenario technisch in uitgewerkt is en wordt beschreven welke stappen er genomen moeten worden om volledige uit te wijken naar Azure.

4. Monitoring

Na implementatie wordt uw omgeving dag en nacht gemonitord door onze afdeling Beheer & Support.

Waarom Disaster Recovery

Zekerheid van bedrijfscontinuïteit bij calamiteit

Minimaal dataverlies
(max. 10 minuten)
 

Zeer korte hersteltijd
(meestal een paar uur)
 

Geen dure contracten, pas betalen bij calamiteit

Stel hier uw Disaster Recovery plan samen