Heeft u een ICT-calamiteiten- en/of uitwijkplan klaarliggen voor het geval er zich een calamiteit voordoet, zoals bijvoorbeeld brand, waterschade, server crashes, etc? U heeft een back-up, zegt u? Dat is in ieder geval iets, maar realiseert u zich ook dat het terugzetten van een back-up niet 1,2,3 gebeurd is? De praktijk wijst uit dat bedrijven bij een calamiteit er vaak een flink lange tijd “uitliggen”.

Dit komt omdat:

1. er nieuwe hardware besteld moet worden
2. de nieuwe hardware moet worden ingericht en geplaatst
3. er een serverruimte beschikbaar moet zijn waar de hardware geplaatst kan worden
4. en de gehele ICT-omgeving hersteld moet worden uit een back-up (als er al een volledige back-up extern beschikbaar is en deze ook daadwerkelijk werkt)

Flinke kosten en dataverlies

De totale hersteltijd in dit soort situaties kan gemakkelijk oplopen tot een week, voordat de ICT systemen weer beschikbaar zijn. Daarnaast dient flink geïnvesteerd te worden in de aanschaf van nieuwe hardware. Als kers op de taart is de kans groot dat er dataverlies is, omdat een back-up van de vorige dag teruggezet wordt.

Uitwijkomgeving = duur

Heeft u ook een uitwijkomgeving (een continue kopie van uw IT-omgeving, vaak op een externe locatie in bijvoorbeeld een datacenter) ingericht? Heel goed! Maar het grote nadeel hiervan zijn de hoge kosten.

Oplossing

Gelukkig is er een oplossing. Met de onze Security & Continuity dienst bent u – in het geval van  een calamiteit – verzekerd van een uitwijkomgeving tegen zeer lage kosten, en met minimale dataverlies in vergelijking met traditionele oplossingen.

Wat houdt die Security & Continuity dienst precies in?

1. Er wordt een volledige(!) kopie van uw serveromgeving gemaakt naar Microsoft Azure. Hiervoor betaalt een klein maandbedrag per server en enkel de opslagruimte per server die beschermd moet worden.

2. In geval van een calamiteit, wordt er overgeschakeld naar de uitwijkomgeving in Microsoft Azure, en dan pas worden de compute resources doorbelast.

Is dat alles?

Nee, we stellen ook een calamiteitendraaiboek voor u op (deze wordt uiteraard ook onderhouden) en twee keer per jaar doen een volledige uitwijktest om te kijken of alles goed werkt.

Uw voordelen:

  • Zekerheid van bedrijfscontinuïteit in geval van een calamiteit
  • Minimale dataverlies (vaak max 5 tot 10 minuten)
  • Zeer kort hersteltijd, gemiddeld binnen een aantal uur weer operationeel
  • Geen hoge maandelijkse kosten, kosten voor hardware investeringen of dure contracten

Uw continuïteit gewaarborgd in 4 stappen

1. Doorkijk

Tijdens een technische inventarisatie plus een persoonlijk gesprek wordt uw huidige serverinrichting in kaart gebracht en bepaald welke behoefte er is.

2. Advies

Naar aanleiding van de doorkijk krijgt u een advies op maat. Dit advies beschrijft de gewenste uitwijkomgeving en uiteraard nemen we hierin ook een prijsopgave mee.

3. Implementatie

In deze stap wordt een Azure omgeving ingericht waar de huidige on-premise ICT-infrastructuur door middel van Azure Site Recovery (ASR) continu naar toe wordt gekopieerd. Na deze technische implementatie wordt er een calamiteitenplan/draaiboek opgesteld waarin het uitwijkscenario technisch in uitgewerkt is en wordt beschreven welke stappen er genomen moeten worden om volledige uit te wijken naar Azure.

4. Monitoring

Na implementatie wordt uw omgeving dag en nacht gemonitord door onze afdeling Beheer & Support. Ook voeren we twee keer per jaar een uitwijktest uit en onderhouden we het calamiteitendraaiboek.

Werken in de cloud
Microsoft Dynamics
De 3B's van Cyber Security