cyber security mkb

Monitoring, Detection & Response (MDR) Service

In het 5-stappenplan om uw cyber security op orde te krijgen, dient de laatste stap om te zorgen dat de beveiliging op orde blijft.

– Hoe zorg je dat de beveiliging die je in de vorige stappen zorgvuldig hebt ingericht, op orde blijft?
– Hoe zorg je dat hackpogingen, aanvallen en andere incidenten tijdig opgemerkt worden?
– En als je een probleem ontdekt, hoe los je het dan op?

Daarvoor bieden we u (in samenwerking met een partner) een Monitoring, Detection & Response (MDR) service

 
cybersecurity betaalbaar


Monitoring, Detection & Response

Voor de meeste bedrijven, zeker voor het mkb, is het heel lastig om zelf te zorgen voor een goede controle van de ICT-omgeving. Hoe ontdek je tijdig beveiligingsincidenten en hoe moet je hier vervolgens op reageren? Met onze Monitoring, Detection & Response (MDR) service zorgen we dat uw omgeving in de gaten wordt gehouden, dat verdachte zaken tijdig worden opgemerkt en dat er zonodig direct passende maatregelen worden genomen. Voor een vast bedrag per gebruiker per maand.

Wat zou zoiets verdachts kunnen zijn? Bijvoorbeeld wanneer Multi Factor Authenticatie voor een medewerker wordt uitgeschakeld. Dit kan wijzen op een hacker die toegang heeft gekregen en dit nu uitschakelt om verder binnen te kunnen dringen. Wij krijgen hier een melding van. Wanneer wij de melding krijgen, onderzoeken we deze en nemen zonodig maatregelen. Hierdoor worden beveiligingsincidenten tijdig opgemerkt en kan er actie worden ondernomen.

Door deze MDR service te gebruiken, wordt CIS Control 17 “Incident Response and Management” ingevuld plus enkele Safeguards van CIS Control 13 die formeel in Implementation Group 2 vallen.

 

 

 
MDR meldingen
Gebeuren er verdachte zaken in uw IT-omgeving, dan krijgen wij een melding en kunnen zonodig direct passende maatregelen nemen.

Wilt u weten of uw IT-security goed geregeld is?

Maurice Gonlag
Wilt u weten hoe uw organisatie ervoor staat qua beveiliging?
Plan dan hieronder uw gratis half uur sparren met onze security expert Maurice.
Pak die kans!