project track trace tracebaarheid gewasbeschermingsmiddelen

Project Track & Trace i.v.m. traceerbaarheid gewasbeschermings-middelen

Om voorbereid te zijn op de Nederlandse implementatie van EU-richtlijn 1107/2009 EU-artikel 67 hebben de Nederlandse Gewasbescherming associaties Nefyto (industrie) en Agrodis (distributie) een projectgroep opgestart. Doel is het realiseren van de traceerbaarheid en recall binnen 24 uur van gewasbeschermingsmiddelen op batch(charge) nummer, volgens uitgangspunten van de Cristal aanbevelingen. Streefdatum voor de uitrol is 1 januari 2020.

Prépilot

Na een periode van inventariseren van mogelijke technieken en het bestuderen van de aanpak in Frankrijk (want daar werken ze als GBM-branche al volgens de EU-richtlijn) is vanuit de initiatiefnemers inmiddels een prépilot uitgevoerd met Bayer, Agrifirm (maakt inmiddels ook deel uit van de projectgroep) en Imperial. Daar is uitgekomen dat men voor dit project kiest voor een platform oplossing waarop ketenpartners informatie uit kunnen wisselen o.b.v de Cristal aanbevelingen en waarbij voor de traceerbaarheid gebruik wordt gemaakt van de 2D Matrixcode i.c.m. standaard berichten voor o.a. order, verzending en factuur.

Waar staat men nu

Momenteel werkt een IT-werkgroep binnen het project aan de invulling van de elektronische berichten en wordt aansluitend het platform opgezet. Voor de 2e helft van 2018 staat een praktijkpilot op het programma om de uiteindelijke opzet te testen.

WSB Solutions en de projectgroep

Vanuit WSB Solutions zitten wij regelmatig aan tafel met vertegenwoordigers van de projectgroep om op de hoogte te blijven en onze modules in Dynamics NAV tijdig aan te kunnen passen aan de besluiten.

Webinar. Mis het niet!

Wilt u meer informatie over het project? Op 5 april organiseert de projectgroep een webinar waarbij men dieper ingaat op het project en de IT-vraagstukken. U kunt zich inschrijven door een e-mail te sturen naar Wytse Buma: wytse.buma@bayer.com.

 


Gerelateerde artikelen
Nieuws
webinar tech trade essentials
09 juli 2019

Webinar: Word ook een moderne groothandel met Tech Trade Essentials

Nieuws
Tech Trade Essentials app voor groothandels
13 juni 2019

WSB Solutions lanceert eerste app Microsoft Dynamics 365 Business Central specifiek voor groothandels

Nieuws
Office 2019 voor Windows en Mac
25 september 2018

Office 2019 vanaf nu beschikbaar op Windows en Mac