project track trace tracebaarheid gewasbeschermingsmiddelen
13 februari 2018

Project Track & Trace i.v.m. traceerbaarheid gewasbeschermings-middelen

Om voorbereid te zijn op de Nederlandse implementatie van EU-richtlijn 1107/2009 EU-artikel 67 hebben de Nederlandse Gewasbescherming associaties Nefyto (industrie) en Agrodis (distributie) een projectgroep opgestart. Doel is het realiseren van de traceerbaarheid en recall binnen 24 uur van gewasbeschermingsmiddelen op batch(charge) nummer, volgens uitgangspunten van de Cristal aanbevelingen. Streefdatum voor de uitrol is 1 januari 2020.

Prépilot

Na een periode van inventariseren van mogelijke technieken en het bestuderen van de aanpak in Frankrijk (want daar werken ze als GBM-branche al volgens de EU-richtlijn) is vanuit de initiatiefnemers inmiddels een prépilot uitgevoerd met Bayer, Agrifirm (maakt inmiddels ook deel uit van de projectgroep) en Imperial. Daar is uitgekomen dat men voor dit project kiest voor een platform oplossing waarop ketenpartners informatie uit kunnen wisselen o.b.v de Cristal aanbevelingen en waarbij voor de traceerbaarheid gebruik wordt gemaakt van de 2D Matrixcode i.c.m. standaard berichten voor o.a. order, verzending en factuur.

Waar staat men nu

Momenteel werkt een IT-werkgroep binnen het project aan de invulling van de elektronische berichten en wordt aansluitend het platform opgezet. Voor de 2e helft van 2018 staat een praktijkpilot op het programma om de uiteindelijke opzet te testen.

WSB Solutions en de projectgroep

Vanuit WSB Solutions zitten wij regelmatig aan tafel met vertegenwoordigers van de projectgroep om op de hoogte te blijven en onze modules in Dynamics NAV tijdig aan te kunnen passen aan de besluiten.

Webinar. Mis het niet!

Wilt u meer informatie over het project? Op 5 april organiseert de projectgroep een webinar waarbij men dieper ingaat op het project en de IT-vraagstukken. U kunt zich inschrijven door een e-mail te sturen naar Wytse Buma: wytse.buma@bayer.com.

 

Gerelateerde artikelen

Nieuws
13 maart 2023

We blijven werken aan uw tevredenheid

Office 365
microsoft
Erik van der Spek
25 januari 2022

Wijzigingen Microsoft abonnementen

Nieuws
Beveiligingslek Log4j
Sander krol
14 december 2021

Beveiligingslek Log4j