Privacy Statement

PRIVACYVERKLARING
Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met WSB Solutions B.V.. Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe WSB Solutions B.V. met persoonsgegevens omgaat.

WAAROM WSB SOLUTIONS B.V. PERSOONSGEGEVENS NODIG HEEFT
WSB Solutions B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Om u te kunnen bellen/e-mailen/aanschrijven indien dit benodigd is voor de uitvoering van onze dienstverlening
Om u te informeren over wijzigingen in wetgeving en onze producten & dienstverlening
Voor verzending van onze nieuwsbrieven en mailingen met relevante content omtrent trends, nieuwsitems en adoptie van onze producten & diensten
In het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
WSB Solutions B.V. B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze producten en diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan WSB Solutions B.V. verstrekt. WSB Solutions B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

HOE LANG EN WAAR WSB SOLUTIONS B.V. GEGEVENS BEWAART
Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of andere mailings, bewaart WSB Solutions B.V. uw persoonsgegevens tot maximaal een jaar nadat u zich heeft afgemeld voor deze nieuwsbrief of mailing. WSB Solutions B.V. bewaart daarnaast uw gegevens zolang dat in het kader van de met u of uw bedrijf gesloten overeenkomst(en) noodzakelijk is tenzij er een administratieve of wettelijke bewaarplicht geldt in welk geval WSB Solutions B.V. de gegevens gedurende die termijn al bewaren.

Uw persoonsgegevens, inclusief het adres van uw computer, worden door ons opgeslagen op onze eigen servers in Hardinxveld-Giessendam en/of op servers van Microsoft binnen de Europese Unie.

DELEN MET ANDEREN
WSB Solutions B.V. verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van WSB Solutions B.V. bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de leverancier van onze CRM software, mailprovider en hostingpartij). Met organisaties die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten we een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen als wij zelf hanteren.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van WSB Solutions B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden verzameld door het gebruik van cookies en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. WSB Solutions B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren en om bezoekers van zo relevant mogelijke content te voorzien. Al deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
WSB Solutions B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website www.wsb-solutions.nl gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie is volledig geanonimiseerd.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. WSB Solutions B.V. heeft hier geen invloed op. WSB Solutions B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via WSB Solutions B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten of advertentiedoeleinden.

LINKS
Deze website kan links naar websites van derden bevatten. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, is WSB Solutions B.V. niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website(s) of voor de manier waarop deze website(s) met persoonsgegevens omgaan. WSB Solutions B.V. adviseert u altijd de privacyverklaring van de betreffende website(s) te lezen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@wsb-solutions.nl. WSB Solutions B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

BEVEILIGEN
WSB Solutions B.V. neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende (beveiligings-)maatregelen, zowel organisatorisch als technisch, om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met WSB Solutions B.V. via privacy@wsb-solutions.nl.
De website www.wsb-solutions.nl is eigendom van WSB Solutions B.V.

WIJZIGEN PRIVACYVERKLARING
WSB Solutions B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient derhalve aanbeveling om deze verklaring geregeld/periodiek te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 29 maart 2018.

Werken in de cloud
Microsoft Dynamics
De 3B's van Cyber Security