ICT advies

Zorg dat uw IT-omgeving veilig blíjft

Beheer en Back-up

Als u uw basisbeveiliging goed op orde heeft, verlaagt de kans op een geslaagde cyberaanval al met 99%. Maar hoe zorgt u dat de inrichting in orde blíjft? Dat alle security updates tijdig worden geïnstalleerd? Dat er betrouwbare back-ups aanwezig zijn? Dat de antivirus software up-to-date blijft? Hiervoor is Beheer en Back-up van uw IT-omgeving noodzakelijk.

Omdat veel mkb-bedrijven vaak niet de beschikking hebben over een eigen IT-afdeling, kunt u dit ook aan WSB overlaten. WSB biedt de Remote Management diensten die afhankelijk van de situatie en de behoefte in bepaalde combinaties kunnen worden ingezet voor een vast bedrag per maand.

ICT beheer uitbesteden

Ieder van deze diensten vult een aantal van de CIS controls uit Implementation Group 1 geheel of gedeeltelijk in.

Cybersecurity - remote management netwerk server werkplek

• Remote Management Netwerk: Controls 4, 9 en 12 (13 deels).
• Remote Management Server: Controls 4, 6, 7, 8, 9, 10 en 11.
• Remote Management Werkplek: Controls 4, 6, 7, 8, 9 en 10.

Remote Management

WSB Remote Management is de dienst (beschikbaar op verschillende niveaus) waarbij WSB de monitoring, het beheer en de support van uw netwerk, servers en/of werkplekken voor haar rekening neemt. Onder deze dienst vallen zaken als het tijdig installeren van patches en updates van Windows en Microsoft 365, monitoren van de Windows eventview logs, bewaken van de antivirus en antispyware software, maken van back-ups en controleren van het back-up proces maar ook de support aan uw gebruikers (afhankelijk van het gekozen service niveau).

In feite zorgt de WSB Remote Management service er in de eerste plaats voor dat uw bedrijf en uw gebruikers probleemloos van uw ICT-omgeving gebruik kunnen maken. Daarnaast zorgt deze dienst ervoor dat de beveiliging op orde blijft en dat een aantal CIS controls wordt ingevuld.

Onze Beheerdiensten zijn verkrijgbaar voor Werkplekken, Servers en Netwerkcomponenten. In principe heeft u altijd Remote Management Werkplek nodig omdat u moet zorgen dat uw devices veilig blijven en ieder bedrijf heeft devices nodig. Afhankelijk van de situatie heeft u ook Remote Management Servers en Netwerkcomponenten nodig.

ICT beheer en support

ICT Beheer Support overzicht WSB Solutions

Back-ups

Back-ups zijn cruciaal, de back-ups zelf alsook de locatie waar deze back-ups bewaard worden. Om te voorkomen dat er menselijke fouten optreden bij het maken van back-ups, bieden we de Online back-up dienst aan, welke automatisch back-ups maakt en wegschrijft naar een online locatie. Met u wordt afgesproken op welke tijdstip(pen) u een back-up wenst en wat voor retentietijd er aangehouden wordt.

Online back-up is beschikbaar voor servers, werkplekken en voor data van de verschillende Office 365 diensten.

Meer over Back-ups
Microsoft 365 Back-up Wat is

Disaster Recovery

Heeft u een ICT-calamiteiten- en/of uitwijkplan klaarliggen voor het geval er zich een calamiteit voordoet, zoals brand, waterschade, server crashes, etc?

U heeft een back-up? Dat is in ieder geval iets, maar helaas is het terugzetten van een back-up niet 1,2,3 gebeurd is? De praktijk wijst uit dat bedrijven bij een calamiteit er vaak een flink lange tijd “uitliggen”. Om weer helemaal operationeel te zijn moet er veel gebeuren.

De totale hersteltijd bij brand, waterschade of een andere calamiteit kan gemakkelijk oplopen tot een week, voordat de ICT-systemen weer beschikbaar zijn. Daarnaast dient flink geïnvesteerd te worden in de aanschaf van nieuwe hardware. Als kers op de taart is de kans groot dat er dataverlies is, omdat een back-up van de vorige dag teruggezet wordt.

Gelukkig is er een oplossing. Met onze Disaster Recovery dienst bent u verzekerd van een uitwijkomgeving tegen lage kosten en met minimaal dataverlies in vergelijking met traditionele oplossingen.

Meer over Disaster Recovery

Voordelen ICT-beheer uitbesteden bij WSB

Als u uw ICT-beheer bij WSB Solutions uitbesteedt, profiteert u direct van een aantal mooie voordelen:

  • Geen kosten eigen IT-beheerder(s) dus kostenbesparing
  • Geen zorgen meer over back-ups, beveiliging, etcetera
  • 24/7 monitoring en bewaking van uw ICT-omgeving
  • Opgeleide supportmedewerkers
  • Betalen per server/werkplek per maand
  • Maandelijkse rapportages
  • Hulp en prioriteit van issues bij Microsoft

We hebben onze eigen gecertificeerde medewerkers, maar leveren (als een van de weinige ICT-bedrijven in Nederland) support in partnership met Microsoft. Kunnen onze eigen medewerkers uw probleem niet snel oplossen, dan melden we die bij Microsoft. Zo kunnen we eventuele problemen of storingen met uw cloud diensten sneller en adequater oplossen.

Voordelen ICT beheer uitbesteden